DSV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (15,9%)

Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (DSV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022

- Lý do mục đích: Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.590 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty Đường sắt Vĩnh Phú, bắt đầu từ ngày 05/08/2022. Các cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước).

VNIndex

1,258.85

2.1 (0.17%)

 
VNIndex 1,258.85 2.1 0.17%
HNX 301.41 0.08 0.03%
UPCOM 92.32 1.0 1.08%
09/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022