DTC: Tiếp tục lên kế hoạch lỗ trong năm 2013

DTC: Tiếp tục lên kế hoạch lỗ trong năm 2013

(ĐTCK) Ngày 6/5, CTCP Viglacera Đông Triều (DTC – sàn HNX) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua kết quả năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Cụ thể, DTC đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 70,97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế âm 68,98 tỷ  đồng. Năm 2013, Công ty đạt kế hoạch doanh thu 180,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6,54 tỷ đồng và không thực hiện chia cổ tức.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch đầu tư bổ sung một số hạng mục tại nhà máy Đông Triều 1 để đảm bảo đáp ứng đủ năng lực cho vận hành 02 lò ổn định, đảm bảo được mục tiêu kế hoạch năm 2013 như sau: đầu tư hầm sấy gạch mộc (duy trì 2 lò ning hoạt động ổn định) khoảng 3,25 tỷ đồng và đầu tư 750 triệu đồng mua sắm 2 xe nâng 1,5 tấn đã qua sử dụng.

ĐHCĐ cũng đã nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Viglacera tại Công ty.

Ngoài ra, DTC cũng thông qua viecj thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể: bà Ngô Thị Reo thôi là thành viên HĐQT Công ty, bà Phan Thị Tới và bà Vũ Thị Lê thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty. Đồng thời, bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Uẩn, Giám đốc Ban gạch ngói đất sét nung Tổng công ty Viglacera là thành viên HĐQT Công ty; bà Ngô Thị Reo – Phòng kiểm soát nội bộ, Tổng công ty Viglacera là thành viên BKS Công ty và giữ chức Trưởng BKS và bà Bùi Thị Thanh Nga – Giám đốc Xí nghiệp đời sống, CTCP Viglacera Hạ Long là thành viên BKS Công ty.