DTG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (15%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (Mã chứng khoán: DTG - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện (Đối với cổ phiếu phổ thông): 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 165 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 165*15% = 24,75 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.