DTH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (4%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (cổ đông) làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa, số 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa bắt đầu từ ngày làm việc (từ thứ 2 tới thứ 6) bắt đầu từ ngày 27/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực.