DTT: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/7/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2024

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức cổ phiếu DTT tại Phòng Kế toán CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành. Địa chỉ: 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 22/07/2024 trở đi và khi đến nhận cổ tức xuất trình thẻ căn cước công dân và sổ cổ đông để đối chiếu kiểm tra.