Dược phẩm OPC: Lợi nhuận sau thuế đạt 102,9 tỷ đồng, cán đích kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (OPC – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.
Dược phẩm OPC: Lợi nhuận sau thuế đạt 102,9 tỷ đồng, cán đích kế hoạch năm

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2020 của OPC đạt 291,5 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng hóa kỳ này cũng tăng 27,2% nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 22,7%, đạt 114,1 tỷ đồng.

Về phía chi phí bán hàng tăng 39,2%, song chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,6% so với quý IV/2019. Như vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý này đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 57,7%.

Lũy kế cả năm 2020, OPC đạt 965,7 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 2,4% so với năm trước. Cả năm, giá vốn hàng bán tăng 3,1%, song lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ vẫn giảm 10%, đạt 375,2 tỷ đồng.

Năm vừa qua, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, lần lượt là 20% và 10,6%, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 10,4%, đạt 133 tỷ đồng.

Cả năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 102,9 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2019. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ đạt 105,8 tỷ đồng, còn lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát âm 2,9 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo của OPC đã từng đặt ra kế hoạch kinh doanh đạt 815 tỷ đồng doanh thu thuần và 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, OPC đã vượt chỉ tiêu 18% doanh thu thuần và hoàn thành 99% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của OPC đạt 1.153 tỷ đồng, giảm 2,3% với số liệu đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả còn 442,1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 09/02, cổ phiếu của OPC đứng giá tham chiếu 60.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan