Đường Man báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp, chưa thể trả nợ trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đường Man báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp và lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành trong tình trạng chưa thể thanh toán gốc, lãi.

Công ty cổ phần Đường Man vừa công bố thông tin theo quy định liên quan tới chào bán/giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin tài chính cơ bản được công bố, tính tới cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Đường Man đạt 73,8 tỷ đồng, giảm 68,8% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 50,7 tỷ đồng, trong khi năm trước âm 33,6 tỷ đồng.

Theo đó, 2023 là năm thua lỗ thứ 4 liên tiếp của Công ty Đường Man. Trước đó, năm 2020, Công ty lỗ gần 92 tỷ đồng, năm 2021 báo lỗ sau thuế 51,5 tỷ đồng và lỗ 33,5 tỷ đồng năm 2022.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 9,7 lần năm 2022 lên 15,18 lần năm 2023, tương đương nợ phải trả đạt 1.120,2 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 1,6 lần năm 2022 lên 2,71 lần năm 2023, tương ứng nợ trái phiếu đạt 199,9 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tài chính của Đường Man năm 2023

Các chỉ tiêu tài chính của Đường Man năm 2023

Lượng dư nợ trái phiếu này thuộc về lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Đường Man có mã DMBond 2017 kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 20/11/2024 với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, lãi suất 10,75%/năm và và trả lãi ba tháng một lần.

Thời điểm phát hành, tài sản thế chấp của lô trái phiếu này là hệ thống dây chuyền mạ vàng của Đường Man với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Đến tháng 03/2018, tài sản đảm bảo đã được thay đổi sang máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Đường Man đã không tiến hành thanh toán được các đợt gốc, lãi trái phiếu cho trái chủ, bao gồm 5 lần chưa thanh toán lãi và 1 lần chưa thanh toán gốc cho lô trái phiếu kể trên. Trong đó, tổng số tiền lãi cần thanh toán là hơn 25 tỷ đồng và số tiền lãi cần thanh toán theo kế hoạch là 100 tỷ đồng.

Lý do đưa ra là Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán tại ngày thanh toán theo kế hoạch.

Đường Man là thành viên của Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group), có vốn điều lệ là 277,5 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Hữu Đường với tỷ lệ sở hữu 88% vốn điều lệ, tương đương 244 tỷ đồng.

Tin bài liên quan