Đường Quảng Ngãi (QNS): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 12,5% lên 360,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khoán QNS - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Đường Quảng Ngãi (QNS): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 12,5% lên 360,7 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, QNS ghi nhận doanh thu đạt 2.031 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 360,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,3% về còn 32,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 44,8 tỷ đồng lên 653,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 19,5%, tương ứng giảm 4,3 tỷ đồng về 17,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 13,9%, tương ứng tăng 20,9 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.670,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 521,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, QNS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành 57,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của QNS tăng 1,7% so với đầu năm lên 9.306,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.508,8 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.313,4 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.014,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản.

Cơ cấu tồn kho của QNS tới 30/6/2021

Cơ cấu tồn kho của QNS tới 30/6/2021

Trong kỳ, tồn kho tăng 20,2% so với đầu năm, tương ứng tăng 170,7 tỷ đồng lên 1.014,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu là gia tăng thành phẩm so với đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu QNS đóng cửa giá tham chiếu 42.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan