ELC đặt mục tiêu đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận

ELC đặt mục tiêu đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Theo CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELC), ngày 23/4, Công ty sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014. 

Theo kế hoạch kinh doanh được HĐQT ELC dự kiến trình Đại hội, năm nay, ELC đặt mục tiêu đạt 560 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, trong năm nay, ELC tiếp tục phát triển mạnh mảng viễn thông để đóng góp khoảng 40% doanh thu cho Công ty. ELC sẽ dồn nguồn lực để thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng và giao thông vận tải, với mục tiêu 2 mảng này mang về cho ELC khoảng 50% doanh thu trong năm nay, đồng thời tăng dần tỷ trọng doanh thu trong những năm tới.  

Tin bài liên quan