FMC bị phạt 60 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

FMC bị phạt 60 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

(ĐTCK) UBCK mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC – HOSE).

Cụ thể, FMC bị phạt số tiền là 60 triệu đồng.

Nguyên nhân là do FMC đã công bố thông tin không đúng thời hạn một số thông tin bao gồm: Quyết định của HĐTQT về kế hoạch kinh doanh năm 2014 ngày 14/2/2014, Quyết định của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ ngày 15/4/2014, Quyết định của HĐQT thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu và việc chào bán tiếp số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết ngày 22/12/2014, Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền mặt ngày 27/1/2015 và về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2015 ngày5/03/2015.

Tin bài liên quan