FPT Retail (FRT): Năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 28,4 tỷ đồng

FPT Retail (FRT): Năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 28,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán FRT – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 3.937,2 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 26 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận ròng chỉ là 0,03%.

Luỹ kế năm 2020, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 14.666,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,8% và 95% so với thực hiện trong năm 2019.

Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 28,4 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 12,9% kế hoạch lợi nhuận và cách rất xa kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra đầu năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp giảm 69,7 tỷ đồng về 2.041,4 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng thêm 140,2 tỷ đồng lên 1.559,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 55,6 tỷ đồng lên 404,6 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận giảm tới 95% chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, các chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 15.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 21% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 18,3% về chỉ còn 5.390,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.829,5 tỷ đồng, chiếm 33,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.501 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.489,7 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, cổ phiếu FRT giảm 250 đồng về 26.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan