Theo Nghị quyết mới công bố của Hội đồng quản trị CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT), Công ty dự kiến phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để đăng vốn trong quý II/2018.

Theo Nghị quyết mới công bố của Hội đồng quản trị CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT), Công ty dự kiến phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để đăng vốn trong quý II/2018.

FPT Retail sẽ phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu trong quý II/2018

FPT Retail dự kiến sẽ phát hành thêm 28 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong quý II/2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo Nghị quyết mới công bố của Hội đồng quản trị Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT), công ty sẽ dự kiến phát hành thêm 28 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để đăng vốn trong quý II/2018, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành. Hội đồng quản trị Công ty sẽ lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng cụ thể.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 70%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2017 được ghi nhận tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu FRT lưu hành sẽ là 68 triệu cp.

40 triệu cổ phiếu FRT đã được niêm yết và bắt đầu giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 125.000 đồng/cp hôm 26/4.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, FRT đã tăng kịch trần 20% và đóng cửa ở mức giá 150.000 đồng/cp.

Hôm 27/4, FRT tiếp tục tăng trần 7%, đưa vốn hóa của công ty lên mức 6.420 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, FPT Retail đạt doanh thu 13.147 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 290 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016.

Trong đó, doanh thu bán hàng trực tuyến đạt 2.034 tỉ đồng, tăng trưởng 68% so với năm 2016 và chiếm hơn 15% tổng doanh thu của công ty.

Năm 2018, FPT Retail đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu lên mức 16.020 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lên mức 377 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

Với kế hoạch đã đề ra, FPT Retail dự kiến sẽ chia cổ tức không thấp hơn 20% bằng tiền mặt, thời gian chi trả được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Kết thúc quý I, doanh thu của công ty đạt 3.884 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 24% kế hoạch năm 2018. Lãi ròng 64 tỷ đồng, tăng 33% và đạt 17% kế hoạch.

Tin bài liên quan