Dự án khu công nghiệp Việt Hàn cũng do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long là nhà đầu tư

Dự án khu công nghiệp Việt Hàn cũng do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long là nhà đầu tư

Fuji Phúc Long là nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Việt Hàn (Bắc Giang) mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dự án được thực hiện tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 147,31 ha đất; tổng vốn đầu tư 1.236,7 tỷ đồng.

Ngày 26/2/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 196/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng (Dự án).

Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long là nhà đầu tư Dự án.

Dự án được thực hiện tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 147,31 ha đất. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.236,7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo việc thực hiện Dự án về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch ngành quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền về hồ sơ dự án.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chịu trách nhiệm đảm bảo khu vực thực hiện dự án không nằm trong khu vực được bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Phó thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có liên quan đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp và pháp luật về nhà ở và phương án đã cam kết, cung cấp đầy đủ hạ tầng xã hội cho người lao động khi đi vào hoạt động…

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long là đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Công ty Fuji Phúc Long phải dành tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuê đất, thuê lại đất theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP…

Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long có địa chỉ đăng ký tại Lô 1 HCDV1, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; mã số thuế 2400901281được quản lý bởi Chi cục thuế tỉnh Bắc Giang. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Công ty này cũng là chủ đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Việt Hàn - giai đoạn I (50 ha)” tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trường Giang cũng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang, địa chỉ đăng ký tại KCN Song Khê – Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; mã số thuế 2400645197 quản lý bởi Chi cục thuế tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, ông Giang còn là đại diện của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Fuji; Công ty TNHH Phát triển nhà Fuji Vân Trung.

Tin bài liên quan