Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 15-19/3: Miệt mài xả bluechip, vẫn bán ròng hàng nghìn tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 15-19/3: Miệt mài xả bluechip, vẫn bán ròng hàng nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù thị trường vẫn duy trì đà tăng điểm và có phiên thử thách thành công mốc 1.200 điểm, nhưng khối ngoại vẫn không hề giảm nhiệt khi duy trì bán ròng tới hơn 3.200 tỷ đồng, với tâm điểm là các cổ phiếu bluechip.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng mạnh liên tiếp trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 71,84 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 3.259,52 tỷ đồng, giảm 12,2% về lượng và 3,34% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 192,62 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.436,94 tỷ đồng (giảm gần 20% về lượng và 23,1% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 264,46 triệu đơn vị, giá trị 9.696,46 tỷ đồng (giảm 18% về lượng và 17,43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 15-19/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

15/3

26.134.300

32.563.800

-6.429.500

926.260

1.333.130

-406.870

16/3

29.606.980

30.533.280

-926.300

888.280

1.143.830

-255.550

17/3

31.266.220

56.492.620

-25.226.400

1.130.590

2.202.470

-1.071.880

18/3

41.558.800

50.980.820

-9.422.020

1.286.780

1.688.930

-402.150

19/3

64.055.220

93.891.820

-29.836.600

2.205.030

3.328.100

-1.123.070

Tổng

192.621.520

264.462.340

-71.840.820

6.436.940

9.696.460

-3.259.520

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và chỉ 1 phiên mua ròng nhẹ ngày 18/3.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,89 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 58,28 tỷ đồng, tăng 9,73% về lượng và 17,45% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,78 triệu đơn vị, giá trị 37,18 tỷ đồng (giảm 12,52% về lượng và 21,71% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,67 triệu đơn vị, giá trị 95,46 tỷ đồng (tăng nhẹ 1,63% về lượng và giảm 1,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 15-19/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

15/3

432.700

549.290

-116.590

9.540

10.430

-890

16/3

476.940

702.210

-225.270

9.210

11.820

-2.610

17/3

344.560

1.901.460

-1.556.900

5.350

25.030

-19.680

18/3

273.320

373.300

-99.980

5.620

5.500

120

19/3

248.490

2.142.330

-1.893.840

7.460

42.680

-35.220

Tổng

1.776.010

5.668.590

-3.892.580

37.180

95.460

-58.280

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,65 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 90,16 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó chỉ mua ròng 298.570 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 70,42 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,31 triệu đơn vị, giá trị 369,97 tỷ đồng (tăng 93,38% về lượng và 86,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,66 triệu đơn vị, giá trị 279,81 tỷ đồng (tăng 3,14% về lượng và 4,22% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 15-19/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

15/3

564.120

1.591.170

-1.027.050

20.420

84.970

-64.550

16/3

5.677.620

772.090

4.905.530

165.240

49.310

115.930

17/3

897.810

991.430

-93.620

53.360

64.990

-11.630

18/3

620.780

520.290

100.490

40.880

35.470

5.410

19/3

1.552.450

784.070

768.380

90.070

45.070

45.000

Tổng

9.312.780

4.659.050

4.653.730

369.970

279.810

90.160

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 71,08 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 3.227,64 tỷ đồng, giảm 16,45% về lượng và 7,57% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.492,06 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 18,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 378,38 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là PLX được mua ròng 5,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 334,69 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VNM vẫn dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 656 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 6,49 triệu đơn vị. Tiếp theo đó, CTG bị bán ròng 536,9 tỷ đồng, HPG bị bán ròng 329,9 tỷ đồng, NVL bị bán ròng 309,5 tỷ đồng, VRE bị bán ròng 303,1 tỷ đồng. VHM bị bán ròng 298,8 tỷ đồng.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu POW bị bán ròng mạnh nhất, đạt 21,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 296,74 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 4,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 72.889 đơn vị. Còn xét về khối lượng, NVB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 72.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 1,86 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 44,7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ABR với khối lượng 4,95 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 92,8 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VTP và VCP với giá trị lần lượt đạt 57,3 tỷ đồng (615.110 đơn vị) và 54,5 tỷ đồng (hơn 1,2 triệu đơn vị).

Tin bài liên quan