Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 25-29/7: Mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng, đột biến cổ phiếu KDC

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 25-29/7: Mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng, đột biến cổ phiếu KDC

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố tích cực của thị trường khi tăng hơn gấp đôi giá trị mua ròng trong tuần qua, đạt hơn 1.200 tỷ đồng với đột biến giao dịch đến từ cổ phiếu KDC.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày cuối tuần 29/7.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 20,87 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 1.471,62 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần về lượng và tăng hơn 167% về giá trị so với tuần trước đó (từ 18-22/7).

Trong đó, khối này đã mua vào 166,37 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.631,63 tỷ đồng (tăng 9% về lượng và 21,17% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 145,5 triệu đơn vị, giá trị 4.160,01 tỷ đồng (giảm 2,23% về lượng nhưng tăng nhẹ 1,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25-29/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/7

22.389.100

26.070.500

-3.681.400

807.310

650.650

156.660

26/7

22.805.000

25.178.300

-2.373.300

585.900

531.420

54.480

27/7

30.811.230

27.745.430

3.065.800

1.250.520

631.610

618.910

28/7

44.660.600

26.918.600

17.742.000

1.443.070

767.460

675.610

29/7

45.706.100

39.591.700

6.114.400

1.544.830

1.578.870

-34.040

Tổng

166.372.030

145.504.530

20.867.500

5.631.630

4.160.010

1.471.620

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra mua ròng 223.770 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 9,84 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 512.810 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 15,41 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,39 triệu đơn vị, giá trị 35,03 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 26,6% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,16 triệu đơn vị, giá trị 25,19 tỷ đồng (giảm 39,13% về lượng và 41,53% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25-29/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/7

402.100

722.740

-320.640

8.690

14.610

-5.920

26/7

180.500

91.090

89.410

4.360

2.050

2.310

27/7

132.100

108.300

23.800

3.600

2.790

810

28/7

409.100

146.700

262.400

8.130

3.560

4.570

29/7

262.200

93.400

168.800

10.250

2.180

8.070

Tổng

1.386.000

1.162.230

223.770

35.030

25.190

9.840

Thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng hơn 1,64 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 247,38 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 443.900 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 8,83 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,24 triệu đơn vị, giá trị 70,23 tỷ đồng (giảm 58,7% về lượng và 50% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,89 triệu đơn vị, giá trị 317,61 đồng (giảm 22% về lượng nhưng tăng 141,25% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 25-29/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/7

614.200

1.693.100

-1.078.900

17.960

41.770

-23.810

26/7

203.910

6.840

197.070

6.770

171.000

-164.230

27/7

245.500

123.900

121.600

8.610

4.250

4.360

28/7

157.300

514.650

-357.350

6.600

19.240

-12.640

29/7

1.020.200

1.546.600

-526.400

30.290

81.350

-51.060

Tổng

2.241.110

3.885.090

-1.643.980

70.230

317.610

-247.380

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 19,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.234,08 tỷ đồng, gấp 5,3 lần về lượng và 2,3 lần về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 544,44 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KDC với khối lượng mua ròng hơn 15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 976,1 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch chủ yếu được thực hiện là thỏa thuận.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SSI được mua ròng hơn 12,16 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 256,6 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt hơn 16,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 352,2 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là NVL bị bán ròng hơn 3,89 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 308,1 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị mua ròng đạt 9,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 146.800 đơn vị.

Trong khi đó, PVS vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt 249.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 5,9 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất LTG với khối lượng 192.800 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 7 tỷ đồng.

Ngược lại, BSR bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 8,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 197 tỷ đồng. Tiếp theo là ACV bị bán ròng 628.130 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 61,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,275.28

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,275.28 0.59 0.05%
HNX 302.59 -0.43 -0.14%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022