Gilimex (GIL): 9 tháng năm 2021 lãi sau thuế 204,4 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm

Gilimex (GIL): 9 tháng năm 2021 lãi sau thuế 204,4 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý III, doanh thu thuần của GIL giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 629,3 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 28% xuống 534,3 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 43% về mức 95 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của Công ty tăng 159% lên 28,8 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng 136% lên 16 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 54% lên 44 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng giảm 16% về 29 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của GIL đạt 18,4 tỷ đồng, giảm 79% so với quý III/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng doanh nghiệp đồng loạt tăng 8% lên gần 2.752 tỷ đồng và 204,4 tỷ đồng.

Năm 2021, GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 180 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp này đã thực hiện được 92% chỉ tiêu doanh thu và vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của GIL tăng 14% so với hồi đầu năm lên gần 3.081 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48% lên 528 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 35% lên gần 685 tỷ đồng; ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31% xuống 434 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng ghi nhận tăng 15% lên gần 1.626 tỷ đồng; đáng chú ý là khoản nợ vay ngắn hạn tăng 23% lên 940 tỷ đồng và phát sinh khoản nợ vay dài hạn gần 18 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận nợ vay dài hạn).

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 2/11, cổ phiếu GIL tăng 2,8% lên 69.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan