Gilimex (GIL) chuẩn bị phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 64,5% giá thị trường

Gilimex (GIL) chuẩn bị phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn 64,5% giá thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL - sàn HOSE) thông qua thời gian phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 1,45% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 10 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/12 đến ngày 30/12/2022.

Như vậy, so với giá thị trường ngày 14/12 là 28.200 đồng/cổ phiếu, ước tính giá phát hành đang rẻ hơn 64,5% giá thị trường.

Thoát lỗ quý III/2022 nhờ bán vốn tại CTCP Dệt may Gia Định

Trong quý III/2022, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 213,09 tỷ đồng, giảm 66,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 128,21 tỷ đồng, tăng 598,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,1% về còn 9,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 77,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 73,85 tỷ đồng về 21,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 834,4%, tương ứng tăng thêm 240,32 tỷ đồng lên 269,12 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 528,2%, tương ứng tăng thêm 84,56 tỷ đồng lên 100,57 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 10,77 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 8,07 tỷ đồng, tức tăng 18,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39%, tương ứng giảm 28,46 tỷ đồng về 44,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Gilimex ghi nhận lỗ 123,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 6 tỷ đồng, tức giảm tới 129,95 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến và lãi công ty liên doanh, liên kết.

Công ty thuyết minh trong quý III, doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 200,9 tỷ đồng lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết so với cùng kỳ không ghi nhận.

Nếu xem kỹ trong cơ cấu đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Thời điểm 30/6/2022, Công ty có hai công ty liên kết là CTCP Dệt may Gia Định với tỷ lệ sở hữu 25,91% và CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Anh với tỷ lệ sở hữu là 35% vốn. Tuy nhiên, tới thời điểm 30/9/2022, Công ty báo cáo chỉ còn sở hữu 35% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Anh.

Như vậy, doanh thu tài chính đột biến trong quý III nhiều khả năng đến từ bán tài sản là tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dệt may Gia Định.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 2.904,67 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 351,51 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, GIL đã thông qua kế hoạch doanh thu dự kiến 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15-30%. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 140,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin bài liên quan