Gilimex (GIL): Quý IV/2021, doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận tăng nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Gilimex (GIL): Quý IV/2021, doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận tăng nhẹ

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.398,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,29 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,5% và 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,1% về còn 17,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,18 tỷ đồng lên 243,87 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 284,2%, tương ứng tăng thêm 18,76 tỷ đồng lên 25,36 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 50,8%, tương ứng tăng thêm 23,96 tỷ đồng lên 71,08 tỷ đồng; lãi từ công ty liên doanh, liên kết là âm 8,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 20,68 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.150,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 329,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 180 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 183,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng 39% so với đầu năm lên 3.764,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.241,3 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.021,3 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 749,5 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong năm các khoản phải thu ngắn hạn tăng 62,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 391,3 tỷ đồng lên 1.021,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu GIL tăng 600 đồng lên 68.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan