GMC: Ngày GDKHQ nhận trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (15%)

 

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/04/2018.

- Địa điểm thực hiện:

a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/04/2018 và xuất trình CMND.