Ảnh Internet

Ảnh Internet

GMD thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên của CTCP Gemadept (GMD) diễn ra vào ngày 25/5 tới đây, HĐQT GMD sẽ trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 3.700 tỷ đồng, tăng 2%; lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả đạt được năm 2015.

Năm 2016, Ban lãnh đạo GMD thống nhất tập trung nguồn lực để phát triển mảng kinh doanh khai thác cảng và logistics, bên cạnh đó tiếp tục thoái vốn các lĩnh vực không phải cốt lõi của Công ty như trồng cây cao su, cây công nghiệp,…

Theo thông tin công bố mới đây, HĐQT GMD sẽ chi cổ tức 20% bằng tiền mặt cho cổ đông vào cuối tháng 6/2016. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành 59,8 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương đương 50% vốn điều lệ để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Qua đó, nâng tổng vốn điều lệ của Công ty lên gần 1.800 tỷ đồng.

Tin bài liên quan