GND: Ngày GDKHQ chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 14/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở văn phòng công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 14/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.