Gỗ Trường Thành (TTF): HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát và đưa ra khả năng hủy niêm yết bắt buộc

Gỗ Trường Thành (TTF): HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát và đưa ra khả năng hủy niêm yết bắt buộc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát, khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán TTF – sàn HOSE).

Theo đó, ngày 31/8/2021, HOSE nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của TTF. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/06/2021 là 3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2021 là -553 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 của TTF có lãi nhưng đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF. Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Trước đó, ngày 24/04/2019, HOSE đã ra Quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,1% và giảm 78,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 34,3% về chỉ còn 17,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 31%, tương ứng giảm 59,5 tỷ đồng về 132,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 87,9%, tương ứng giảm 53,08 tỷ đồng về 7,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 63,3%, tương ứng tăng 29,1 tỷ đồng lên 75,1 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 9 tỷ đồng lên 10,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch với doanh thu là 2.025,32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 59,03 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế là 9 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 15,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Điểm đáng lưu ý trong báo cáo bán niên năm 2021, kiểm toán nhấn mạnh tính tới 30/6/2021, nhóm công ty gánh chịu khoản lỗ lũy kế 3.042,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn vượt hơn tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với giá trị lần lượt là 553,9 tỷ đồng và 1.316,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm công ty cũng trình bày các khoản vay ngân hàng và bên thứ ba quá hạn thanh toán số tiền 124,4 tỷ đồng.

Kiểm toán nhấn mạnh: “Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu TTF đóng cửa giá tham chiếu 7.220 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan