Gỗ Trường Thành (TTF): Lỗ trở lại trong quý IV/2020 dù ghi nhận doanh thu bồi thường từ cổ đông 23,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Gỗ Trường Thành (TTF): Lỗ trở lại trong quý IV/2020 dù ghi nhận doanh thu bồi thường từ cổ đông 23,8 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2020, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 407,7 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước, lỗ 29,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ tới 505 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thêm 23,8 tỷ đồng thu nhập từ bồi thường của cổ đông, nhờ vậy doanh nghiệp chỉ còn lỗ 29,4 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.214,5 tỷ đồng, tăng 68,6% so với cùng kỳ và lãi 22,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.002,6 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp liên tục ghi nhận doanh thu khác từ tiền bồi thường của cổ đông, nhờ vậy với thoát lỗ.

Trước đó, trong tháng 8/2020, TTF cho biết, ông Võ Trường Thành và con trai đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với TTF.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 2.427,41 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 69,57 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 30,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới cuối năm 2020, TTF còn lỗ luỹ kế 2.983,9 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 3.112 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, nếu mức lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ, doanh nghiệp sẽ bắt buộc huỷ niêm yết.

Trong năm 2020, không những hoạt động kinh doanh kém tích cực, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 117,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng nhẹ 5,8% lên 2.270,8 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho đạt 780,7 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 388,8 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 386,7 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 259 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/01, cổ phiếu TTF tăng 110 đồng lên 4.940 đồng/cổ phiếu

Tin bài liên quan