Gỗ Trường Thành (TTF): Quý I/2021 lỗ thêm 39,3 tỷ đồng nâng mức lỗ lũy kế bằng 99,1% vốn điều lệ

Gỗ Trường Thành (TTF): Quý I/2021 lỗ thêm 39,3 tỷ đồng nâng mức lỗ lũy kế bằng 99,1% vốn điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021 tiếp tục lỗ.

Theo đó, trong quý I/2021, TTF ghi nhận doanh thu đạt 312,3 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế là âm 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 9,3% lên 11,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 51,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 12,27 tỷ đồng lên 35,97 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là âm 21,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 35,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 9,3 tỷ đồng lên 35,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10,4 tỷ đồng về 16,4 tỷ đồng.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh chính (Doanh thu thuần – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong kỳ, TTF có lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính là âm 16,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 29,6 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ lợi nhuận khác chỉ ghi nhận âm 0,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là lãi 56,7 tỷ đồng. Như vậy, hụt lợi nhuận khác dẫn tới TTF báo lỗ trong quý đầu năm 2021.

Được biết, trong năm 2021, TTF đặt kế hoạch doanh thu 2.025,32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 59,03 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế là âm 39,2 tỷ đồng, TTF còn cách rất xa kế hoạch năm.

Ngoài ra, với mức lỗ trong quý I/2021 đã nâng mức lỗ lũy kế của TTF lên 3.083,8 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ chỉ là 3.111,98 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ lũy kế bằng 99,1% vốn điều lệ (vốn điều lệ chỉ còn cao hơn mức lỗ lũy là 28,18 tỷ đồng). Nếu như doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh đi xuống và lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ sẽ vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Tính tới 31/3/021, tổng tài sản của TTF tăng 4,4% so với đầu năm lên 2.339 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho đạt 804,6 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 416,8 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 357,6 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; lợi thế thương mại đạt 177,7 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới cuối tháng 3/2021, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã là âm 624,1 tỷ đồng so với đầu năm là âm 584,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu TTF 360 đồng, tương ứng giảm 4,71% về 7.290 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan