Gỗ Trường Thành (TTF) thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Gỗ Trường Thành (TTF) thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

(ĐTCK) Sau khi từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, bà Vũ Thu Hằng tiếp tục rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – HOSE).

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của TTF ngày 14/4 vừa qua, đã quyết định chấm dứt tư cách chủ tịch HĐQT, đồng thời cũng chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thu Hằng.

Cùng với đó, HĐQT đã bổ nhiệm ông Hồ Anh Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế, nhiệm kỳ của ông Dũng sẽ theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (ông Dũng trước thông báo này chưa từng nằm trong ban lãnh đạo TTF).

Trước đó, Bà Vũ Thu Hằng cũng đã nhường lại chiếc ghế Tổng giám đốc TTF cho ông Mai Hữu Tiến, sau khi Tân Liên Phát, Công ty do bà Hằng làm đại diện phần vốn góp đã bán phần lớn cổ phần sở hữu tại TTF.

Cũng trong ngày 14/4, TTF đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Trung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
Tin bài liên quan