GSM: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện Hương Sơn (BHN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/07/2024.

- Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: - Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán kinh tế - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM) (Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 22/07/2024 . Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông xuất trình bản gốc CMDN/CCCD, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thành toán;