Hà Đô (HDG): Năm 2021, lợi nhuận tăng 6,3% lên 1.333,24 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Hà Đô (HDG): Năm 2021, lợi nhuận tăng 6,3% lên 1.333,24 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.387,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 604,47 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18,8% và 102,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 51,6% lên 68,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 57,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 348,6 tỷ đồng lên 951,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 3,4%, tương ứng giảm 4,54 tỷ đồng về 130,87 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12,7%, tương ứng tăng thêm 10,02 tỷ đồng lên 89,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 3.841,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.333,24 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,1% và tăng 6,3% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, HDG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.838 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 106,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của HDG tăng 15,1% so với đầu năm lên 15.974,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 9.624,6 tỷ đồng, chiếm 60,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.810,6 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.316,7 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản.

Cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HDG tính tới 31/12/2021.

Cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HDG tính tới 31/12/2021.

Trong năm, tài sản cố định tăng thêm 5.442,1 tỷ đồng lên 9.624,6 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn giảm 3.579,9 tỷ đồng về 918,2 tỷ đồng. Trong đó, công ty thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm chủ yếu tại dự án thủy điện Sông Tranh 4; dự án Thủy điện Dắc Mi…

Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 896,8 tỷ đồng lên 7.464,6 tỷ đồng và chiếm 46,7% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu HDG tăng 900 đồng lên 61.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan