Hà Nội: Duyệt chỉ giới tuyến đường 160 m tại Bắc Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường quanh khu Tân Phong đến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, tỷ lệ 1/500 năm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với tuyến đường nối từ đường Hoàng Tăng Bí đi khu công nghiệp Nam Thăng Long (cống Liên Mạc 2); điểm cuối tại nút giao với đường vào khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài); chiều dài khoảng 160 m thuộc địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Đây là đường cấp khu vực có quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: B=21,25 m gồm lòng đường xe chạy rộng 11,25 m, vỉa hè hai bên rộng 5 m x 2=10 m (thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt).

Chỉ giới đường đo được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

Các nút giao thông trên tuyến được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang dự kiến theo quy hoạch thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này.

UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ cho UBND phường Thụy Phương và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Thụy Phương chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận với phương án chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

Tin bài liên quan