Hà Nội kiểm soát chặt đấu giá đất, rà soát nguy cơ bong bóng bất động sản

Hà Nội kiểm soát chặt đấu giá đất, rà soát nguy cơ bong bóng bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
UBND TP Hà Nội mới có Công văn 2807/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban ngành liên quan đánh giá, rà soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản.

Đồng thời, thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá.

Đặc biệt, tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật.

Việc công khai thông tin về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm cần được phê duyệt đảm bảo minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai.

Lưu ý kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng, đủ hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh một số nội dung đáng chú ý khác như giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố trong tháng 9/2022. Trong đó, cần công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đảm bảo tiến độ thời gian, nhất là những địa bàn có đường vành đai 4 đi qua.

Tin bài liên quan