Hà Nội yêu cầu giải quyết các hồ sơ, thủ tục dự án Vành đai 4 trong 48 giờ

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị xử lý, giải quyết các hồ sơ, văn bản, công việc liên đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong 48 giờ…
Hà Nội yêu cầu giải quyết các hồ sơ, thủ tục dự án Vành đai 4 trong 48 giờ

UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giao thông theo Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, dự án phải khởi công vào quý II/2023, hoàn thành vào năm 2026. Dự án đầu tư phải thực hiện khối lượng lớn về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di chuyển các công trình hạ tầng và di chuyển mồ mả;

Song song với đó là công tác lập quy hoạch, chỉ giới, cắm mốc, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư và triển khai thực hiện các gói thầu phải được tiến hành khẩn trương, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời của các cấp, các ngành, các đơn vị.

Để kịp thời phối hợp, giải quyết những công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện có liên quan chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ được giao về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai các gói thầu thực hiện dự án theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và các nội dung đã được UBND Thành phố Hà Nội phân cấp, ủy quyền;

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị trực thuộc chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các công việc liên quan; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết khẩn trương, kịp thời các hồ sơ, văn bản, công việc liên đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (giải quyết các hồ sơ, văn bản gửi đến liên quan đến dự án trong thời gian 24 giờ đến 48 giờ; khi phát hành các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan có đóng dấu hỏa tốc) để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

UBND Thành phố Hà Nội giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khẩn trương nghiên cứu, tham mưu và đề xuất phương án xây dựng một phân hệ riêng trên hệ thống Văn phòng điện tử đối với việc xử lý các hồ sơ, công việc liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Thành lập một tổ công tác chuyên trách của Văn phòng theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, tham mưu xử lý các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do một đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố làm tổ trưởng; tham mưu, xử lý ngay đối với các văn bản liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tin bài liên quan