HAH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (15%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã chứng khoán: HAH - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.257 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 được nhận là 1.257 x 0,15 = 188,55 cổ phiếu. Như vây, số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 188 cổ phiếu, 0,55 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

+ Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các địa điểm sau:

a. Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

· Địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hải Hà, 45 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.· Điện thoại: (84-24) 39876556, Fax: (84-24) 39744022.

· Người liên hệ: Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0904 908 298).

b. Công ty TNHH Cảng Hải An

· Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

· Điện thoại: (84-225) 3979721, Fax: (84-225) 3979718.

· Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232 523).

c. Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

· Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: (84-28) 35218356, Fax: (84-28) 35218282

· Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 18, di động 0932 291 185).

Khi đến làm thủ tục, các cổ đông cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ xác minh nhân thân theo đúng quy định pháp luật.