Hai cổ đông của MSC và SSN bị phạt 60 triệu đồng

Hai cổ đông của MSC và SSN bị phạt 60 triệu đồng

(ĐTCK) Vừa qua, UBCK đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng Phi và Trần Minh Tính.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Phi, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC – sàn HNX) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Từ ngày 1/3 đến ngày 15/3, ông Nguyễn Hoàng Phi đã thực hiện mua 190.833 cổ phiếu MSC nhưng không báo cáo UBCK, HNX về việc dự kiến giao dịch nêu trên.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tính bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ngày 7/3/2019, ông Trần Minh Tính - cổ đông lớn CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN - UPCoM) đã thực hiện giao dịch bán hơn 1,14 triệu cổ phiếu SSN, dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch gần 2,04 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thay đổi vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của SSN (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 5%).

Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu của ông Tính gửi HNX, ông Tính đã bán 1,14 triệu cổ phiếu SSN dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 2,04 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,15% và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 8/5/2018. Như vậy, ông Tính đã báo cáo không chính xác ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cho UBCK, HNX.

Tin bài liên quan