Hapaco (HAP): Năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Hapaco (HAP): Năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 146,02 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 56,8% và giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,3% lên 24,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 207,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,77 tỷ đồng lên 35,24 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 98,1%, tương ứng giảm 37,93 tỷ đồng về 0,74 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 96,2%, tương ứng giảm 8,95 tỷ đồng về 0,35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,3%, tương ứng giảm 11,43 tỷ đồng về 14,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm chủ yếu do hụt doanh thu tài chính, cũng như lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 497,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,97 tỷ đồng, lần lượt tăng 48,8% và 23,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch với doanh thu là 470 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 52,12 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 65,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 48,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 17,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính 8,9 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay chưa năm nào công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm, đây là năm đầu tiên ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của HAP giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm về 801,96 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 314,5 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 232,8 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tồn kho đạt 88,3 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Cơ cấu phải thu ngắn hạn khác của HAP tính tới 31/12/2021.

Cơ cấu phải thu ngắn hạn khác của HAP tính tới 31/12/2021.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 60,7 tỷ đồng lên 314,5 tỷ đồng. Trong đó, 232,3 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu HAP đóng cửa giá tham chiếu 12.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan