HAR chỉ hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận năm 2014

HAR chỉ hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận năm 2014

(ĐTCK) CTCP Đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Theo đó, trong quý IV, HAR đạt 21,45 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 82% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận gộp theo đó tăng hơn gấp 2 lần cùng kỳ, đạt 7,25 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 61% đạt 1,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính 167 triệu đồng, trong khi cùng kỳ là trên 2 tỷ đồng, đồng thời không phát sinh chi phí bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84%, lên 2,85 tỷ đồng.

Kết quả, HAR đạt 6,25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, trong đó, phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 6,22 tỷ đồng, tăng 328% so với cùng kỳ 2013.

Lũy kế năm 2014, HAR đạt 101,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 133% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28 tỷ đồng, phần lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 27,82 tỷ đồng, tăng 126% so với năm 2013. Mặc dù tăng mạnh so với năm trước, nhưng HAR mới chỉ hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận đề ra (32,2 tỷ đồng) cho năm 2014.

Tính đến 31/12/2014, tổng tài sản của HAR tăng 221,2 tỷ đồng (53%) so với hồi đầu năm, lên 641,7 tỷ đồng. Khoản mục tiền ghi nhận 11,7 tỷ đồng, hàng tồn kho không đáng kể. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 150,8 tỷ đồng, tăng 151% so với đầu năm.

Đến cuối năm, vốn chủ sở hữu của HAR tăng 209 tỷ đồng (+55%), lên 587,6 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 30%, xuống 29,4 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 13 tỷ đồng (đầu năm chỉ là 686 triệu đồng), vay và nợ dài hạn là 10,8 tỷ đồng (đầu năm là 36 tỷ đồng).

Tin bài liên quan