HC3: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng (Mã chứng khoán: HC3 - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2024

Lý do mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 07/8/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/8/2024 (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo căn cước công dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.