Ảnh Internet

Ảnh Internet

HCM lãi trên 230 tỷ đồng trong 6 tháng

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II/2017 của CTCP Chứng khoán HSC (mã HCM) cho thấy, doanh thu mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 23 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ 2016, chủ yếu đến từ các thương vụ tư vấn phát hành, M&A, trong đó nổi bật là thương vụ bảo lãnh phát hành 120 triệu cổ phần của Viglacera vừa qua.

Về cơ cấu doanh thu của HCM, hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp phần lớn.

Cụ thể, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt trên 210 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ 2016 và chiếm 40% tổng doanh thu; doanh thu từ cho vay ký quỹ đạt trên 191 tỷ đồng, tăng 22% và chiếm 36% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt hơn 97 tỷ đồng, đóng góp 18% vào tổng doanh thu (cùng kỳ 2016 chỉ đóng góp 8%).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HCM ghi nhận doanh thu 530 tỷ đồng và lợi nhuận 231 tỷ đồng, tăng tương ứng 47% và 58% cùng kỳ 2016, hoàn thành lần lượt 52% và 64% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/6/2017, tổng tài sản của HCM đạt 4.855 tỷ đồng, tăng hơn 1.238 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong mảng cho vay ký quỹ, với mức dư nợ trung bình cho vay ký quỹ 6 tháng đầu năm là 2.820 tỷ đồng, tăng 16% so với dư nợ trung bình là 2.436 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) của 6 tháng 2017 lần lượt đạt 5,5% và 9,5%, tăng đáng kể so với cùng kỳ 2016 là 4,9% và 6,4%.

Tin bài liên quan