HCM: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 (6,56%/cổ phiếu) và cổ tức năm 2023 (5,22%/cổ phiếu)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HCM - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 (6,56%/cổ phiếu) và Trả cổ tức năm 2023 (5,22%/cổ phiếu)

- Tỷ lệ thực hiện: 11,78%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.178 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM – Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1 và 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4844 – Fax: (+84 24) 3933 4822) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu.