HD6: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

HD6: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỉ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thanh toán: 31/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở công ty: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.