HDB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (100:25)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.003 cổ phiếu x 25% = 250,75 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận phần nguyên là 250 cổ phiếu, 0,75 cổ phiếu còn lại sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) - Tầng 5, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Q.1, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.