HLD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Mã chứng khoán: HLD - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2024

Lý do mục đích: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/07/2024

- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, tòa nhà HUDLAND Tower, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 06 Nguyễn Hữu Thọ), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch thực hiện năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.