HNA: Ngày GDKHQ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (Mã chứng khoán: HNA - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích:

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông dự kiến ngày 18/07/2024.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Tờ trình về việc dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na thế chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Nơn.