Hoá dầu Petrolimex (PLC): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm hơn 59% về 9,74 tỷ đồng

Hoá dầu Petrolimex (PLC): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm hơn 59% về 9,74 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex - CTCP (Mã chứng khoán: PLC - sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, PLC ghi nhận doanh thu đạt 1.996,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,74 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và giảm 59,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,8% về còn 13%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 3,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,86 tỷ đồng về 258,77 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21,5%, tương ứng giảm 6,49 tỷ đồng về 23,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,4%, tương ứng tăng 8,1 tỷ đồng lên 242,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết lợi nhuận gộp giảm do sản lượng tiêu thụ giảm và tốc độ tăng giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn tốc độ tăng giá bán.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.866,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 156,77 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,4% và 6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, PLC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 6.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 152 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 103,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PLC tăng 2,2% so với đầu năm lên 4.807,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.394,9 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.244,6 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 818,7 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu PLC giảm 2.500 đồng về 45.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan