Hoa Sen (HSG): Quý I niên độ 2021-2022, biên lợi nhuận gộp giảm về 12,5%

Hoa Sen (HSG): Quý I niên độ 2021-2022, biên lợi nhuận gộp giảm về 12,5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I niên độ kế toán 2021-2022.

Theo đó, trong quý I niên độ kế toán 2021-2022, HSG ghi nhận doanh thu đạt 16.933,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 638,32 tỷ đồng, lần lượt tăng 86,1% và 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,5% về chỉ còn 12,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 624,4 tỷ đồng lên 2.123,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 931,3%, tương ứng tăng thêm 138,2 tỷ đồng lên 153,04 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 37,8%, tương ứng tăng thêm 46,35 tỷ đồng lên 168,99 ty đồng; chi phí bán hàng tăng 106%, tương ứng tăng thêm 631,45 tỷ đồng lên 1.226,88 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,6%, tương ứng tăng thêm 29,02 tỷ đồng lên 134,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí bán hàng của HSG trong quý I niên độ 2021-2022

Cơ cấu chi phí bán hàng của HSG trong quý I niên độ 2021-2022

Công ty có thuyết minh chi phí bán hàng tăng chủ yếu do chi phí xuất khẩu ghi nhận 737,1 tỷ đồng so với cùng kỳ 183,1 tỷ đồng.

Được biết, niên độ kế toán 2020-2021, biên lợi nhuận gộp của HSG đạt 18,2%. Như vậy, biên lợi nhuận gộp của HSG đang có xu hướng suy giảm và trong quý I niên độ kế toán 2021-2022 chỉ còn 12,5%.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của HSG giảm 13,8% so với đầu năm về 22.932,26 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 10.212,3 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 6.407,6 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.677,6 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu HSG giảm 600 đồng về 30.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan