Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Đặt kế hoạch lãi 1.120 tỷ đồng năm 2022, phát hành cổ phiếu để đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG - sàn HOSE) công bố Báo cáo kiểm toán năm 2021.
Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Đặt kế hoạch lãi 1.120 tỷ đồng năm 2022, phát hành cổ phiếu để đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo

Theo đó, trong năm 2021, doanh thu giảm 34% so với cùng kỳ về 2.097,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 127,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 2.383,3 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,5% lên 24,2%.

Trong năm, lợi nhuận gộp tăng 146,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 301,24 tỷ đồng lên 506,97 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,3%, tương ứng giảm 227,9 tỷ đồng về 1.090,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 63,5%, tương ứng giảm 225,3 tỷ đồng về 129,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2.025,5 tỷ đồng về âm 174,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong năm công ty đã chuyển từ lỗ qua lại nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, công ty tiết giảm các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Trong Báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế 4.467,1 tỷ đồng. Điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Theo HAG, tại ngày lập BCTC hợp nhất này, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai. Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

Theo đó, công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty đặt kế hoạch năm tài chính 2022 với doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ bằng 8,8 lần thực hiện trong năm 2021.

Trong năm 2022, HAG cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo. Giải pháp này sẽ giúp tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lời, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu HAG tăng 200 đồng lên 13.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.64

0.88 (0.07%)

 
VNIndex 1,241.64 0.88 0.07%
HNX 308.02 -1.82 -0.59%
UPCOM 94.73 -1.16 -1.22%
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023