Hơn 6.600 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn

Hơn 6.600 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), tính đến hết tháng 5/2014, đơn vị này đã triển khai 59 công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trong đó, 38 công trình đã hoàn thành, 13 công trình chuyển tiếp, 3 công trình triển khai thi công mới và 5 công trình chuẩn bị đầu tư. Tổng mức đầu tư các dự án này là 6.650 tỷ đồng.

Một số công trình hạ tầng giao thông trục chính tại Khu kinh tế Nghi Sơn đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, như đường vào Nhà máy Xi măng Công Thanh, đường 513 (đoạn Km 0 - Km 7 + 500); đường vào Khu công nghiệp Luyện kim, đường Đông Tây 2, đường Bắc Nam 3, cầu Đò Dừa, nạo vét luồng tàu vào bến số 2 và bến số 4 Cảng Nghi Sơn, đê chắn sóng Cảng Nghi Sơn...   

Tin bài liên quan