HOSE nhắc nhở FECON (FCN) chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2020

HOSE nhắc nhở FECON (FCN) chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở Công ty cổ phần FECON (Mã chứng khoán FCN - sàn HOSE) về việc chậm công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020.

Quyết định trên căn cứ quy định Khoản 2 Điều 40 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Khoản 2 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Cụ thể, công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này chậm nhất 20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đến nay, HOSE chưa nhận được Báo cáo thường niên năm 2020 của FCN và đây là lần nhắc nhở thứ hai.

Kết thúc quý I/2021, FCN ghi nhận doanh thu đạt 580,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 35,6% và 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,9% về còn 18%.

Mặc dù lợi nhuận có dấu hiệu cải thiện nhưng trong quý đầu năm dòng tiền âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 375,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1,6 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ hoạt động đầu tư, dòng tiền tài chính trong kỳ dương 625,3 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp vay nợ tăng thêm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/5, cổ phiếu FCN giảm 50 đồng về 11.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan