HoSE nhắc nhở PV Power (POW) chậm công bố thông tin góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW - sàn HoSE).
HoSE nhắc nhở PV Power (POW) chậm công bố thông tin góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh

Theo đó, ngày 5/9, HoSE nhận được công văn công bố thông tin số 1454/TB-ĐLDK của PV Power công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23/8/2022 về việc tham gia góp vốn với tỷ lệ 30% vốn điều lệ để thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh.

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 tiếng kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết”.

HoSE nhấn mạnh nhắc nhở và đề nghị PV Power nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Được biết, PV Power dự kiến sẽ tham gia góp vốn và thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh với tỷ lệ sở hữu 30% vốn điều lệ. Ngoài ra, đối tác cùng góp vốn thành lập pháp nhân gồm CTCP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (Colavi), Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 7.462,39 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 582,1 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% về chỉ còn 12,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 19,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 221,4 tỷ đồng về 929 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 83,3%, tương ứng giảm 311,6 tỷ đồng về 62,25 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 8,1%, tương ứng tăng thêm 17,04 tỷ đồng lên 227 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15,4%, tương ứng giảm 36,9 tỷ đồng về 202,28 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 125,91 tỷ đồng lên 0,88 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 125,03 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 14.523,78 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.385,6 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết doanh thu tài chính sụt giảm 72,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,9 tỷ đồng về 127,95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,1%, tương ứng giảm 33,49 tỷ đồng về 334,66 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính giảm do hụt doanh thu tài chính khác khi ghi nhận 0,73 tỷ đồng so với cùng kỳ 306 tỷ đồng, giảm 395,27 tỷ đồng so với cùng kỳ; đối với chi phí tài chính, mặc dù Công ty giảm chi phí lãi vay nhưng bất ngờ ghi nhận tới 38,6 tỷ đồng chi phí tư vấn tái cấu trúc so với cùng kỳ không ghi nhận.

Ngoài ra, tổng lỗ tỷ giá lên tới 82,24 tỷ đồng so với cùng kỳ là 16,67 tỷ đồng, tức tăng lỗ tỷ giá thêm 65,57 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 186,5% kế hoạch năm (kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đặt thấp, giảm 64% so với thực hiện năm 2021).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/9, cổ phiếu POW giảm 300 đồng về 13.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan