Ảnh Internet

Ảnh Internet

HTL dự kiến nới “room” và đặt kế hoạch lợi nhuận thấp

(ĐTCK) Để nới “room”, Ban lãnh đạo HTL sẽ trình kế hoạch điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức nâng cụ thể.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL), Hội đồng quản trị HTL dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài lên trên mức 49%.

Để nới “room”, Ban lãnh đạo HTL sẽ trình kế hoạch điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức nâng cụ thể.

Hội đồng quản trị HTL nhận định, năm 2017 sẽ là năm khó khăn với Công ty bởi lượng cung đang nhiều hơn lượng cầu và sự cạnh tranh về giá có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Mặt khác, việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ ngày 1/1/2017 sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của HTL cũng như nhà phân phối Hino trong việc đưa vào thị trường các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn mới.

Ngoài ra, một số dự án mới đưa vào hoạt động trong năm 2016 sẽ chưa đóng góp nhiều vào doanh thu và lợi nhuận của HTL trong năm nay.

Do đó, năm 2017, HTL lên kế hoạch doanh thu 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 44% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến 20%, trong khi năm 2016 chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 60% và đã tạm ứng đợt 1, tỷ lệ 30%.

Trong năm 2017, HTL dự kiến đưa vào hoạt động Trung tâm 3S Hino hiện đại nhất Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long và triển khai dự án nhà máy đóng thùng tại khu vực miền Bắc.

Tin bài liên quan