HTV: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (6%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HTV - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Logistics Vicem tại địa chỉ : 405 Song Hành Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân.