HTV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HTV - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/11/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Logistics Vicem tại địa chỉ : 405 Song Hành Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/11/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.